●CR-X デルソル

車種 年式 車両型式 タイプ
CR-X デルソル H4.3~H10.12 EG1・2,EJ4