●NSX/NSX-R

車種 年式 車両型式 タイプ
NSX/NSX-R H15.10~H17.12 NA1・2  
NSX/NSX-R H2.9~H15.9 NA1・2 ハロゲン仕様
NSX/NSX-R H2.9~H15.9 NA1・2 HID仕様